Cryptopolitan Announces Coreto Officials As Guest Speakers For Upcoming Web3 Masterminds Session

 341 total views


2022-03-30 11:34:28

Cryptopolitan is pleased to announce that Coreto Co-Founder, Vlad Faraon, and Head of Development, Andrei Balaianu, will be joining the Web3 Masterminds live session as guest speakers.

Web3 Masterminds là một chương trình trò chuyện trực tiếp về tiền điện tử do Cryptopolitan tổ chức và được tài trợ bởi Forward Protocol, một nền tảng công nghệ cung cấp các bộ công cụ 
blockchain hiệu quả về chi phí kết nối nền kinh tế định hướng giá trị.
Phiên tiếp theo của Web3 Masterminds sẽ được phát trực tiếp vào Thứ Sáu, ngày 25 tháng 3 UTC trên tất cả các kênh truyền thông xã hội của Cryptopolitan và Forward Protocol.
Vlad Faraon và Andrei Balaianu sẽ nói chuyện với Người đồng sáng lập Forward Protocol Mitch Rankin về Coreto và các chủ đề hấp dẫn khác về tiền điện tử, blockchain và Web 3.0.
Về Coreto
Coreto đang thực hiện sứ mệnh đoàn kết các cộng đồng blockchain - các nhà đầu tư, những người có ảnh hưởng và các dự án blockchain - để truyền bá nhận thức về sức mạnh biến đổi của
 blockchain. Bằng cách khai thác ý kiến ​​tích lũy của những người có ảnh hưởng có kinh nghiệm, mọi người sẽ hiểu rõ hơn về cách thức và những gì các dự án blockchain đang hướng tới để 
đạt được, giúp họ đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.
Giới thiệu về Giao thức Chuyển tiếp
Forward Protocol là “WordPress cho Web3.0.” Giao thức sử dụng mô hình không mã và dễ triển khai để tạo điều kiện triển khai liền mạch các ứng dụng blockchain bao gồm NFT, DeFi, 
Gamification, AI, ML và Social Tokens. Bộ công cụ của Forward Protocol giúp các doanh nghiệp và cá nhân tận dụng Web 3.0 và công nghệ blockchain dễ dàng hơn.
Để biết thêm thông tin và cập nhật thường xuyên, vui lòng xem trang web của Forward Protocol cũng như kênh Twitter, Facebook và Telegram của nó.#Cryptopolitan #Announces #Coreto #Officials #Guest #Speakers #Upcoming #Web3 #Masterminds #Session

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *